top of page

Fri, 10 Nov

|

Oswestry

Kroke

"We are klezmer, that’s why we mainly improvise, constantly looking for something new, also in ourselves. Improvisation is a gate through which the worlds of our souls go straight to those who want to explore these worlds. We want our music to be simply called the Kroke music."

Registration is closed
See other events
Kroke
Kroke

Time & Location

10 Nov 2023, 19:30

Oswestry, Chapel St, Oswestry SY11 1LF, UK

About the event

Polish trio Kroke (Yiddish for Kraków) perform the 'best of' the band’s most popular songs from a stunning 30-year career. Formed in 1992 by three friends - Tomasz Kukrba, Jerzy Bawof and Tomasz Lato - graduates of the Academy of Music in Krakow, Kroke were initially associated with klezmer music with strong Balkan influences. Nowadays heavily influenced by jazz, contemporary and ethnic music imbued with their own stunning improvisations, the trio have honed a totally unique style which has attracted attention from renowned artists and audiences the world over.

In 1993 Steven Spielberg invited the band to Jerusalem to perform at the Survivor's Reunion ceremony. An invitation to play WOMAD UK led to recording sessions with Peter Gabriel at Real World, and Kroke's subsequent appearance on his Long Walk Home album, the soundtrack for the 2002 film Rabbit-Proof Fence. The Secrets of The Life Tree piece, performed by Kroke, featured on the soundtrack of David Lynch movie Inland Empire, and a meeting with Nigel Kennedy resulted in a joint work – the East Meets East album (2003). In recent years the band has also collaborated with Anna Maria Jopek, Edyta Geppert, Talila, Tomasz Stańko, Maja Sikorowska, Krzysztof Herdzin, Norwegian band Tindra, Spanish violinist Diego Galaz, Mongolian singer Urna Chahar Tugchi and Sinfonietta Cracovia orchestra, and have appearances at some of the world's most prestigious music festivals.

Mae’r triawd Kroke (Iddew-Almaeneg am Kraków) o Wlad Pwyl yn perfformio'r ‘goreuon’ o blith caneuon mwyaf poblogaidd y band o’u gyrfa syfrdanol 30 mlynedd ei hyd. Yn wreiddiol roedd Kroke, a ffurfiwyd ym 1992 gan dri chyfaill - Tomasz Kukrba, Jerzy Bawof a Tomasz Lato - graddedigion yr Academi Gerddoriaeth yn Krakow, yn gysylltiedig â cherddoriaeth klezmer gyda dylanwadau cryf y Balcanau. Erbyn heddiw, wedi’u dylanwadu’n drwm gan jazz, cerddoriaeth gyfoes ac ethnig wedi’u trwytho â’u gwaith byrfyfyr syfrdanol eu hunain, mae’r triawd wedi mireinio arddull hollol unigryw sydd wedi denu sylw artistiaid a chynulleidfaoedd enwog ledled y byd.

Ym 1993 gwahoddodd Steven Spielberg y band i Jerwsalem i berfformio yn seremoni Aduniad y Goroeswyr. Arweiniodd gwahoddiad i chwarae yn WOMAD UK at sesiynau recordio gyda Peter Gabriel yn Real World, ac ymddangosiad dilynol Kroke ar ei albwm Long Walk Home, y trac sain ar gyfer ffilm 2002, Rabbit-Proof Fence. Cafodd y darn Secrets of The Life Tree, a berfformiwyd gan Kroke, ei gynnwys ar drac sain ffilm David Lynch Inland Empire, a daeth gwaith ar y cyd yn sgil cwrdd â Nigel Kennedy – sef albwm East Meets East (2003). Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r band hefyd wedi cydweithio ag Anna Maria Jopek, Edyta Geppert, Talila, Tomasz Stańko, Maja Sikorowska, Krzysztof Herdzin, Tindra y band o Norwy, y feiolinydd o Sbaen Diego Galaz, y gantores o Fongolia Urna Chahar Tugchi a cherddorfa Sinfonietta Cracovia, ac wedi ymddangos yn rhai o wyliau cerdd mwyaf mawreddog y byd.

Tickets

  • General Admission

    £20.00
    +£0.50 service fee

Total

£0.00

Share this event

bottom of page